FAQ - ARSTYL® Wall Panels

ALGEMENE VRAGEN


Uit welk materiaal bestaan ARSTYL® WALL PANELS?
ARSTYL® WALL PANELS bestaan uit polyurethaanschuim van hoge densiteit en ze zijn standaard voorzien van een matwitte laag primer op acrylaatbasis.

Hoe groot zijn ARSTYL® WALL PANELS?
De afmetingen van de modellen DOMINO, ICON, BUMP, LIQUID en WAVE bedragen 1135 mm x 380 mm per paneel. Het model CUBE is iets smaller: het meet 1135 mm x 350 mm. Voor alle afmetingen geldt een tolerantie van +/- 5 mm.

Hoe worden ARSTYL® WALL PANELS verpakt?
ARSTYL® WALL PANELS worden geleverd in een kartonnen verpakking van ong. 1200 x 400 x 150 mm. Omdat de dikte van de panelen verschilt volgens het model, zitten er in elk pak niet evenveel panelen:
DOMINO: 4 st./pak
CUBE: 6 st./pak
ICON: 3 st./pak
BUMP: 3 st./pak
LIQUID: 6 st./pak
WAVE: 7 st./pak

Hoeveel wegen de ARSTYL® WALL PANELS?
De aparte panelen wegen tussen 1200 g en 3000 g, afhankelijk van het model.

Zijn ARSTYL® WALL PANELS geschikt voor thermische of akoestische isolatie?
ARSTYL® WALL PANELS zijn bedoeld voor driedimensionale en creatieve wandbekleding. De gebruikte grondstof polyurethaan heeft een warmtegeleidbaarheid van 0,06 W/mK. Door hun geringe dikte mogen ARSTYL® WALL PANELS niet als isolatieproducten worden beschouwd. Ze zijn bijgevolg ook niet voorzien van een dampscherm. Bij toepassing van ARSTYL® WALL PANELS op niet-geïsoleerde buitenmuren is een verschuiving van het dauwpunt nochtans mogelijk. Een expert dient dan eventueel een vochtbeschermingsevaluatie uit te voeren. Door hun constructie beschikken de panelen ook over akoestisch dempende eigenschappen, maar die werden tot nu toe nog niet gemeten.

Waar zijn ARSTYL® WALL PANELS verkrijgbaar?
ARSTYL® WALL PANELS zijn verkrijgbaar in handelszaken die NMC-producten verkopen.

Hoeveel kosten ARSTYL® WALL PANELS?
U neemt best contact op met een vakhandel die NMC-producten verkoopt.

INSTALLATIE


Hoe moeten ARSTYL® WALL PANELS bewaard worden?
ARSTYL WALL PANELS moeten liggend en op een droge plaats worden bewaard. De aanbevolen temperatuur is +15°C tot +25°C bij een relatieve luchtvochtigheid van 45% tot 65%.

Welke ondergrond is geschikt voor de installatie van ARSTYL® WALL PANELS?
Volgende ondergronden zijn geschikt: plaaster, behang, gipsplaat. De oppervlakken moeten schoon, droog, stof- en vetvrij en vlak zijn; schuren indien nodig. Bij gebruik van ARSTYL WALL PANELS op niet geïsoleerde buitenmuren is een verschuiving van het dauwpunt mogelijk en in voorkomend geval is een beoordeling van de bescherming tegen vochtigheid door een deskundige noodzakelijk.

Mogen ARSTYL® WALL PANELS in de buurt van een warmtebron geïnstalleerd worden?
Ja, maar de temperatuur in de buurt van de warmtebron mag niet hoger dan 70°C bedragen. De panelen mogen niet in aanraking komen met een open vlam.

Mogen ARSTYL® WALL PANELS in een badkamer aangebracht worden?
Het is mogelijk om de panelen in een badkamer aan te brengen, maar ze mogen niet rechtstreeks in contact komen met water. Neem voor al uw vragen in verband met de installatie contact op met een NMC-vakman. Installatie in permanent vochtige ruimten zoals zwembaden, Turkse baden, sauna’s en dergelijke is niet mogelijk.

Mogen ARSTYL® WALL PANELS tegen het plafond geïnstalleerd worden?
Het is mogelijk om de panelen tegen het plafond aan te brengen, maar dan moet naast de montage met lijm ook in een mechanische bevestiging worden voorzien.

Mogen ARSTYL® WALL PANELS buiten geïnstalleerd worden?
ARSTYL® WALL PANELS zijn ontwikkeld om binnen te worden toegepast. Het is niet mogelijk om ze buiten te installeren.

Hoe kunnen ARSTYL® WALL PANELS op maat gesneden worden?
De achterkant van het wandpaneel is voorzien van oneffenheden en holle ruimten. Wordt een paneel zodanig gemonteerd, dat een afgesneden kant zichtbaar blijft, dan kan met ADEFIX® PLUS en ADEFIX® glad geplamuurd worden. Daarbij moet erop gelet worden dat ADEFIX® voor de eindlaag moet gebruiklt worden om een goede hechting van de afwerkingslaag te garanderen.

Welke lijm is geschikt voor het aanbrengen van ARSTYL® WALL PANELS?
Voor montage van de panelen wordt ADEFIX® PLUS gebruikt. Gebruik voor het afkitten van de aansluiting tegen wanden of plafonds eventueel ADEFIX®. De voegen tussen de panelen zelf mogen niet dichtgekleefd of afgekit worden. Het gemiddelde lijmverbruik bedraagt ¼ patroon ADEFIX® PLUS per paneel. Een patroon bevat 290 ml.

Mogen voegen tussen de panelen afgekit of verlijmd worden?
De zones van de stootvoegen mogen niet gelijmd of gevoegd worden. De aansluitvoegen tussen de panelen onderling kan licht zichtbaar blijven. Hier worden geen klachten over aanvaard. Bij de modellen LIQUID en WAVE wordt het gebruik van afstandshouders (1-2mm) aanbevolen om de panelen op een gelijkmatige afstand te houden. Bij de andere modellen kan het gebruik van afstandshouders achterwege worden gelaten. Met polyurethaan kan er een kleine dimentieverandering optreden bij verhoogde temperatuur- en luchtvochtigheidsschommelingen. Op grond van deze materiaalspecifieke eigenschap kan er een uitzettingsvoeg van 2mm tussen de panelen zichtbaar worden. Hier worden geen klachten over aanvaard.

Welke producten zijn geschikt voor de afwerkingslaag?
De van een grondlaag voorziene ARSTYL® WALL PANELS moeten nog een eindlaag krijgen. Geschikt zijn wateroplosbare dispersie-verven en dispersielakken op acryl of PU-basis evenals alkydharslak. Er wordt aangeraden om een test uit te voeren. Kalkverven, silicaatverven, siliconenharsverven en hun mengproducten mogen niet gebruikt worden.

Wordt de afwerkingslaag op ARSTYL® WALL PANELS beter vóór of na de installatie aangebracht?
In de meeste gevallen kan de afwerkingslaag vóór de installatie op de panelen worden aangebracht met een verfpistool of borstel. Indien de afwerkingslaag niet vóór de montage werd aangebracht, kan na de droging (ca. 4 uur) de afwerkingslaag op de panelen worden aangebracht.

VEILIGHEID


Tot welke brandklasse behoren ARSTYL® WALL PANELS?
ARSTYL® WALL PANELS behoren tot Euroklasse E volgens DIN EN 13 501-1.

Komen uit ARSTYL® WALL PANELS stoffen vrij die gevaarlijk zijn voor de gezondheid?
ARSTYL® WALL PANELS voldoen aan de Europese normen en geven geen stoffen af die gevaarlijk zijn voor de gezondheid volgens de Duitse AgBB/DIBt-tests, de Franse voorschriften inzake de afgifte van VOS- en CMR-stoffen en het Belgische reglement inzake VOS-stoffen.